Bře 292015
 

Milí studenti, vážení členové akademické obce,

studentská komora akademického senátu přesunula aktuální agendu na oficiální web fakulty, který můžete najít pod stávající adresou skas.mff.cuni.cz

Tyto stránky již nejsou a nebudou aktualizovány, i přesto zde však můžete nalézt něco užitečného.

Vaše dotazy prosím směřujte na adresu skas@mff.cuni.cz.

Váš SKAS

Bře 032015
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás pozvat na zasedání SKAS MFF UK, jež se uskuteční ve
středu 4/3/2015 od 17:00 v malé zasedačce v ulici Ke Karlovu.

Předběžný program zasedání:
0. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
1. Propagační akce MFF
2. Nový model studentské ankety
3. Různé

Pěkný den, s pozdravem
Tomáš Masařík

Úno 032015
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás pozvat na zasedání SKAS MFF UK, jež se uskuteční ve středu 4/2/2015 od 17:15 v malé zasedačce v ulici Ke Karlovu.

Předběžný program zasedání:
0. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

1. Studentská anketa – výroční zpráva
2. web SKAS
3. Různé
S pozdravem
Tomáš Masařík

Pro 292014
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,dovolte mi Vás pozvat na zasedání SKAS MFF UK, jež se uskuteční ve středu 7/1/2015 od 16:00 v malé zasedačce v ulici Ke Karlovu.

Předběžný program zasedání:
0. Schválení programu

1. Veletrh Gaudeamus
2. Nominace zástupce SKAS do rady starších spolku Matfyzák

3. SKASKY, web, emailové konference
4. Zástupci SKAS v mimosenátních komisích
5. Různé
S pozdravem
Tomáš Masařík
předseda SKAS MFF UK

Pro 292014
 

Doplňujeme z technických důvodů opomenutou pozvánku na první zasedání SKAS v akademickém roce 2014/2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás pozvat na zasedání SKAS MFF UK, jež se uskuteční ve středu 29/10/2014 od 18:00 v malé zasedačce v ulici Ke Karlovu.

Předběžný program zasedání:
0. Schválení programu
1. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka

2. SKASKY, web, emailová koonference
3. Zástupce pro nahrávání přednášek
4. Zástupci SKAS v komisích
5. Různé
S pozdravem
Tomáš Masařík

ážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás pozvat na zasedání SKAS MFF UK, jež se uskuteční ve středu 29/10/2014 od 18:00 v malé zasedačce v ulici Ke Karlovu.

Předběžný program zasedání:
0. Schválení programu
1. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka

2. SKASKY, web, emailová koonference
3. Zástupce pro nahrávání přednášek
4. Zástupci SKAS v komisích
5. Různé
S pozdravem
Tomáš Masařík